Liar Game: Reborn (2012)

Release Date : 2012
Genre : Drama
Director : Hiroaki Matsuyama
Cast : Shôta Matsuda as Shinichi Akiyama, Mikako Tabe as Yu Shinomiya, Hirofumi Arai, Mana Ashida, Makiko Esumi, Eiichirô Funakoshi, Mari Hamada, Shihô Harumi, Tetsuhiro Ikeda, Jun Kaname, Yôsuke Kawamura, Eiko Koike, Ken Maeda, Maho Nonami, Takurô Ohno, Ryo Ryûsei, Yoko Saito, Kazuma Suzuki, Kosuke Suzuki, George Takahashi, Ikkei Watanabe
Company : Akita Television